เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

ท่ามกลางขุนเขา ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่ 30 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ระดับอุณหภูมิเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย อยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส และยังเป็นพื้นที่ที่ปราศจากมลภาวะ อากาศบริสุทธิ์ น้ำที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตและบ่อเพาะเลี้ยงมาจากแหล่งน้ำที่ได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการประปานครหลวงว่า เป็นน้ำสะอาดคุณภาพระดับน้ำดื่ม

สาหร่ายเกลียวทอง จาก บุญสมฟาร์ม

สาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทย จากภูมิปัญญาของคนไทย

สาหร่ายเกลียวทอง เป็น อาหารเสริม ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง ทั้งยังเป็น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มนุษย์ใช้เป็น อาหารอย่างปลอดภัยมานานนับพันปี นอกจากนี้จากผลงานวิจัยของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยืนยันว่า " ไม่มีพืชชนิดใด ที่มีความหลากหลายในคุณค่าทางโภชนาการเท่ากับสาหร่ายเกลียวทอง " และ ในการ ประชุมเรื่อง อาหารโลกขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2517 ได้มีการประกาศว่า "สาหร่ายเกลียวทอง เป็น อาหารที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ในประเทศไทย ได้มีการค้นพบสาหร่ายเกลียวทองสายพันธ์ไทย โดยเริ่มจากการ วิจัยครั้งแรกในปี พ.ศ.2526 และได้เริ่มทดลองเพาะเลี้ยง ในปี พ.ศ.2531 ณ. บุญสมฟาร์ม อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านขั้นตอนการคัดสรร และกรรมวิธีการผลิตที่ได้ มาตรฐาน ISO22000 GMP HACCP จากฟาร์ม ที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติ ปราศจากมลภาวะ ซึ่งทำให้สาหร่ายเกลียวทอง สายพันธ์ไทยได้รับการยอมรับว่า "เป็นสายพันธ์ที่ดีที่สุด และเป็นอาหารเสริมที่คุณประโยชน์ สูงสุด

สมชาย - เจียมจิตต์ บุญสม

กับสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทย

ชื่อของคนทั้งสองนี้คือ สามี กับ ภรรยา ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็น คู่สามีภรรยาที่ไม่ ธรรมดา จากผลงานที่ทั้งคู่สร้างขึ้นมาและกลายเป็นผลงานที่ต้องยอมรับว่าเป็น ความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งประเทศทีเดียวทั้งสองคน ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตสิ่งที่คนอื่นๆนับล้านๆคนทำไม่ได้ และสิ่งที่เขาทั้งสองร่วมกันสร้างขึ้นมานั้น แม้จะเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ไม่ได้ แต่ก็เป็นผลผลิตที่ท้าทายงานวิจัยทางการแพทย์อย่างมากทีเดียว สิ่งนั้นคือ สาหร่ายเกลียวทองสาย พันธุ์ไทย ผู้ค้นพบและทำการวิจัยเป็นผลสำเร็จ คือ คุณเจียมจิตต์ บุญสม นักวิชาการประมงผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง และเป็นผู้แปลหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งชื่อ " ความลับของสาหร่ายเกลียวทอง" ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัด พิมพ์จำหน่ายเมื่อหลายปีมาแล้ว และเป็นการบังเอิญที่ได้มีโอกาสมาพบปะสนทนากับคุณเจียมจิตต์ เองที่เชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้ จึงได้ทราบว่าตัวคุณเจียมจิตต์เองได้ทำการวิจัย จนพบว่าสาหร่ายเกลียวทองที่เป็นสายพันธุ์ไทยก็มีและยังทดลองเลี้ยงเอง จนสามารถผลิตเป็นการค้าได้ในเมืองไทยนี่เอง